مدرنیته‌ی سیاسی

کتاب مدرنیته‌ی سیاسی

65,000 تومان 70,000 تومان

 

مدرنيته‌ی سياسی، نوشته‌ی موريس باربيه، حاوی بازانديشی دقيقی در مفهوم مدرنيته‌ی سياسی است و می‌كوشد تا معيار روشنی برای ارزيابیِ آن به دست دهد. نويسنده وجود آزادی‌های عمومی، تفكيك قوا، رأی‌گيری همگانی و كثرت‌گرايی‌ِ سياسی را برای تعريف مدرنيته‌‌ی سياسی بسنده نمی‌داند. از اين‌رو، نخست می‌كوشد تا وجه تمايز دولت مدرن ودولت پيش‌مدرن را تعيين كند تا از رهگذر آن به تعريفی از مدرنيته‌ی سياسی دست يابد. باربيه در بخش اول كتاب به فرايندِ تاريخيِ گذار از دولت پيش‌مدرن به دولت مدرن اشاره می‌كند. در اين ميان، او از دولت‌شهرهای يونانی، دولت فئودالی و دولت مطلقه به منزله‌ی سه شكل متفاوت دولت پيش‌مدرن ياد می‌كند و به بررسی ديدگاه‌های سقراط، افلاطون، مسيحيت، كالوينيسم، پروتستانيسم، هابز و روسو در مورد رابطه‌ی ميان فرد و جامعه، دولت و جامعه‌ی مدنی می‌پردازد. اين چشم‌انداز تاريخی كه وجه مشخصه‌اش «فقدان مدرنيته‌ی سياسی» است تا پايان سده‌ی هژدهم تداوم می‌يابد. در بخش دوم كتاب، باربيه به بررسيِ زايش و بالش مدرنيته‌ی سياسی می‌پردازد كه از انقلاب‌های امريكا و فرانسه آغاز می‌شود. نويسنده در اين بخش به بررسيِ آرای مژده‌گويان مدرنيته (اسپينوزا، لاك، مونتسكيو) می‌پردازد، از نقد منتقدان آن (توكويل، ماركس) سخن می‌گويد، و به بررسی موانعی می‌پردازد كه به‌ويژه در سده‌ی بيستم در راه آن پديدار شد، موانعی كه از جمله در ديدگاه‌ها و كنش سياسی هيتلر و موسولينی متجلی شد.

خرید کتاب مدرنیته‌ی سیاسی از برخط‌بوک دات کام
نویسنده: موریس باربیه
مترجم: عبدالوهاب احمدی
انتشارات آگاه، چاپ هفتم 1398
420 صفحه، رقعی شومیز
 

کد کتاب: 94960

ناشر: آگاه

وضعیت : موجود

شابک:

وزن:

تعداد صفحات:

جلد:

نویسنده:

چاپ:

مترجم:

محصولات مشابه

مدرنیته‌ی سیاسی 70,000 تومان 65,000 تومان

مدرنیته‌ی سیاسی

خودآموز دیکتاتورها 78,000 تومان 74,000 تومان

خودآموز دیکتاتورها

پوپولیسم ایرانی 35,000 تومان 34,000 تومان

پوپولیسم ایرانی

نقش روشنفکر 26,000 تومان

نقش روشنفکر