شهر نابرابر (تجدید حیات شهری،جابه جایی و ایجاد نابرابری در شهرهای جهانی)

کتاب شهر نابرابر (تجدید حیات شهری،جابه جایی و ایجاد نابرابری در شهرهای جهانی)

60,000 تومان

 

در سال های اخیر علایق پژوهشی و عمومی زیادی دربارۀ تغییر ماهیت شهرها شکل گرفته است. شهرها در سراسر جهان شاهد افزایش سرمایه گذاری در حوزۀ زمین، ساختمان و تغییر جمعیت شهر مرکزی بوده‌اند که این امر با بیرون راندن فقرا و بازساخت افراطی فضای شهری تحقق ‌یافته است. کتاب «شهر نابرابر» راهنمای جامعی در زمینۀ «شهرگرایی معاصر» و روایت سرگذشت تغییرات شهری است. این کتاب به بررسی نقش سرمایۀ نقدی، تجدید حیات جمعیت، ساخت اَبرپروژه‌ها، میزبانی رویدادهای جهانی بزرگ، نقش ثروتمندان تازه و پیدایش طبقۀ متوسط تازه پرداخته و دلایل اصلی جابجایی فقرا به حومه ها و آنسوی مرزهای شهری را می کاود. با توجه به مطالعات موردی از سراسر جهان، خوانندگان این کتاب در معرض بررسی پروژه های شهری شامل استفاده مجدد از فضاهای صنعتی قدیمی، سبزسازی شهرها و امنیتی شدن فضاهای عمومی هستند. اتکاء کتاب بر اقتصاد سیاسی، تحلیل فرهنگی- سیاسی و رویکردهای جغرافیای شهری است تا از این رهگذر، ماهیت چند وجهی این فرایند و جلوۀ جهانی آن را به تصویر بکشد. این کتاب برای پژوهشگرانی که به مطالعات شهری، جغرافیای اقتصادی، اقتصاد شهری، جامعه شناسی شهری، برنامه ریزی شهری و جهانی شدن علاقه دارند، بسیار سودمند است. جان رنی شوت، استاد دانشکدۀ سیاست گذاری عمومی دانشگاه مریلند در ایالت بالتیمور آمریکا است.

خریدکتاب شهر نا‌برابر
نویسنده: جان رنی شورت
مترجم: حمیدرضا تلخابی
انتشارات آگاه، چاپ اول 1399
317صفحه، رقعی شومیز

کد کتاب: 95014

ناشر:

وضعیت : موجود

شابک:

وزن:

تعداد صفحات:

جلد:

نویسنده:

چاپ:

مترجم:

محصولات مشابه

مصائب بدن 50,000 تومان

مصائب بدن