تاریخ فکری لیبرالیسم

کتاب تاریخ فکری لیبرالیسم

43,000 تومان

 

پي‌ير منان در تاريخ فکري ليبراليسم، با بررسي آثار آورندگان اين ايده، انديشمنداني چون ماکياولي، هابز، لاک، روسو، مونتسکيو، توکويل، کنستان و گيزو، چندوچونِ شکل‌گيري ايده‌هاي مرکزي ليبراليسم را، که در واکنش به جنگ‌هاي مذهبي آن روز اروپا برباليد، پي‌جويي مي‌کند و تبييني بديع از شالوده‌هاي تاريخي و فلسفي ليبراليسم به دست مي‌دهد. تاريخ فكري ليبراليسم كوششي نوآورانه است براي فهم مراحل تعيين‌كننده‌ي تاريخ ليبراليسم، كه در سه سده‌ي گذشته موضوع هميشگي سياست مدرن بوده است. در اين كتاب مشاهده مي‌كنيم كه انديشه‌ي سياسي در غرب چگونه ايده‌اي را پروراند كه به يكي از مهم‌ترين ارزش‌هاي زندگي مدرن و يك از اركان سياست‌ورزي، خواه در مقام نظر و خواه در عرصه‌ي عمل، بدل شد. منان در اين كتاب نشان مي‌دهد كه براي فهم ليبراليسم به مثابه شكلي از زندگي، بايد آن را در پرتوِ ذهنيتي كه آن را برانگيخت مشاهده كرد، و مي‌كوشد تا اين ذهنيت را در آثار متفكران بزرگي از ماكياولي تا لاك، هابز، روسو، گيزو، كنستان و توكويل بيابد. نومايگي نهفته در اين كتاب چنان است كه آن را در دل مهم‌ترين جريان فرهنگي پايان سده‌ي بيستم مي‌نشاند كه همانا بازانديشي در باب مدرنيته است.

بریده‌ای از کتاب:
نخست بايد پرسيد «حق نسبت به همه چيز» كه ويژه ي هر فرد در وضع طبيعي شمرده مي شود چه معنايي دارد؟ معني آن اين است كه هر فرد به خودي خود كل كاملي انگاشته مي شود كه تنها ضابطه ي رفتاري اش حفظ خويش است. اما چرا ضرورت هاي حفظ خود چنين ملزم مي داردكه حقي نسبت به همه چيز را برايش به رسميت شناسند؟ زيرا همه ي فردهاي ديگر او را چه واقعا و چه بالقوه پيوسته تهديد مي كنند، و افزون بر اين، به اين سبب كه دشمني رابطه اي است كه او را به ديگر فردها پيوند مي دهد. در واقع، «حق نسبت به همه چيز» از برخوردگاه دو ايده ي اساسا متمايز زاده مي شود كه عبارت اند از: استقلال اخلاقي مطلق فرد و رابطه ي دشمني اش با فردهاي ديگر. اما كدام يك از اين دو ايده مهم تر است؟

تاریخ فکری لیبرالیسم
نویسنده: پی یر منان
مترجم: عبدالوهاب احمدی
انتشارات آگاه، چاپ سوم 1398
264 صفحه، رقعی شومیز

کد کتاب: 94976

ناشر:

وضعیت : موجود

شابک:

وزن:

تعداد صفحات:

جلد:

نویسنده:

چاپ:

مترجم:

محصولات مشابه

مدرنیته‌ی سیاسی 70,000 تومان 65,000 تومان

مدرنیته‌ی سیاسی

خودآموز دیکتاتورها 78,000 تومان 74,000 تومان

خودآموز دیکتاتورها

پوپولیسم ایرانی 35,000 تومان 34,000 تومان

پوپولیسم ایرانی

نقش روشنفکر 26,000 تومان

نقش روشنفکر